BOUW SERVICEEr komt een moment in je leven waarop je afvraagt:
"Wat wil ik eigenlijk met de rest van mijn leven gaan doen?"

2013-6-30

Hier moet ik eens induiken: Thuishuis projectontwikkelaar. Als straks de Gemeentes verantwoordelijk zijn voor toewijzing van de budgetten zullen er veel meer naar deze oplossing grijpen.

Thuishuisproject
2012-12-13

Zit er een magneet aan die plaats? Alweer Swifterbant.

2012-9-11

Oude blauwdruk van hoekwoning; Toen was er nog ruimte voor individuele oplossingen, zelfs bij een projectbouw van zes tegelijk. En een vleugje "Amsterdamse School" in de details.

2012-7-20

Papaverzijde; Swifterbant, voor Jan.


Geboorteland; althans ook op de Zuiderzeebodem.

2012-3-22

Schetsen voor "de Strookjesfabriek" van Gerhard. Leuke naam trouwens.

2012-01-23

T&Y; helemaal anders, tot en met interieur in keuken en slaapkamer.

2011-10-20

Bouwgarant Checklist; zie ik iets over het hoofd?

2011-06-09

Langweer, waar ik eigenlijk alleen waterwerk doe. Nu ineens is er iemand die me ook op het land kan gebruiken.

2011-05-01

Jos M. Spijkerman
25-10-1958

Frederik Hendrikstraat 72
8606 EK Sneek

0515-432775
06-15005207

ltw-bouwservice at home punt nlWERKERVARING

2001-2010; Sneek Projectleider en Bureauchef bij KAT – Architecten BV
 • Verantwoordelijk vanaf bouwvoorbereiding tot en met uitvoering voor woningbouw en utiliteitsprojecten in het bedrijf.
 • Verzorgen van bouwaanvraag inclusief de daarbij behorende berekeningen en tekeningen. 
 • Aansturing en begeleiding tekenaars. Terugkoppeling naar ontwerpers en opdrachtgever.
 • Directievoering en overleg met o.a. overheden, installateurs, adviseurs, constructeurs, aannemers en andere bij bouw betrokken partijen.
 • Coördinatie/controle van bouwwerkzaamheden tijdens uitvoering, inclusief budgetbewaking, meer- en minderwerk en leiden/verslaglegging van bouw- en directievergaderingen.
 • Maken van bouwkundige tekeningen vanaf Voorlopig Ontwerp t/m Werktekeningen.
 • Opstellen van begrotingen & berekeningen behorende bij bouwaanvraag zoals EPC, daglicht, brand en ventilatie.
 • Controle op door derden aangeleverde tekeningen en berekeningen.
 • Verantwoordelijk voor archivering en documentatie van het gehele kantoor.
 • Opstellen van technische omschrijvingen, bestekken, afwerkstaten e.d.
 • Maken van begrotingen & planningen
 • Toezicht op uitvoering en verslaglegging daarvan.
 • Organiseren van aanbestedingen inclusief prijs- en contractonderhandelingen.
 • Gedegen kennis van Bouwregelgeving

Als chef de bureau mede verantwoordelijk voor personeelsbeleid, aansturing werknemers en bureau structuur. Daarin zelfstandig opzet gemaakt voor bedrijfshandboek volgens ISO- certificering. Verantwoordelijk voor voorraadbeheer, registratie verschotten en (deels) systeembeheer.

1999 – 2001; Sneek Projectleider bij Kat- de Jong Architecten BV

 • Projectleider bouwprojecten. Verantwoordelijk vanaf bouwvoorbereiding tot en met uitvoering voor woningbouw en utiliteitsprojecten. (Voor nader specificatie zie 2001- heden)
1998 – 1999; Sneek & Bouwkundig (CAD) Tekenaar bij Alynia Architecten
 • Harlingen Maken van bouwkundige tekeningen vanaf Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Bouwvoorbereiding, t/m Uitvoering inclusief opstellen berekeningen t.b.v. bouwaanvraag.
1985 – 1998; Sneek Bouwkundig Tekenaar bij Architectenbureau v.d. Molen –de Jong
 • Van beginnend tot eerste bouwkundige tekenaar. In eerste instantie achter tekenbord, daarna met behulp van CAD-systeem (CADVANCE) op de computer.
1983 – 1985; Wommels Commercieel Bouwkundige bij Q-bus Nederland BV;
 • Projectontwikkeling Q-bus woningen (premie A & B). Algemene bouwkundige kantoorwerkzaamheden en incidenteel tekenwerk en bouwbegeleiding
1982 – 1983; Utrecht & Na de HTS mijn dienstplicht in 16 maanden vervult. (Lichting 82-1). Opleiding in de Assen Kromhout kazerne te Utrecht bij de Technische Dienst. Daarna Officier Civiele Vakopleiding te Assen in de JWF Kazerne, een decaanfunctie t.b.v. KortVerband vrijwilligers. Met groot verlof als 1e Luitenant 

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES
1978 – 1981; HTS Bouwkunde; Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Leeuwarden Examen in 1981, met als studierichting Algemene Bouwkunde. Vakken: Algemene
Bouwkunde, Bedrijfseconomie, Bestekken en Begroten, Betonconstructies, Bouwfysica
II + Laboratorium, Constructieve Vormgeving, Esthetische Vormgeving II, Mechanica
I, Stedenbouwkunde en Werkorganisatie en Planning
1980; Dubai; UAE Stage o.a. bij Interbeton BV, General Contractors, International Division of H.B.G. te Rijswijk. Als practicant (trainee) 6 maanden ervaring bij de uitvoering van een
Multifunctioneel hotelcomplex te Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten.
1972 - 1978 HAVO; Nassau College Heerenveen
Heerenveen Diploma behaald in 1978; Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde,
Economie & Scheikunde.

2007 Certificaat Bedrijfshulpverlening
Wedstrijdleider & bestuurslid Koninklijke Watersportvereniging Langweer (KWVL)
Commissielid en vrijwilliger bij de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS)
Lid van de Zeilraad (Watersportverbond)
Plv. Lid van de Tuchtraad (Watersportverbond)
Docent (Umpire) kaderopleiding wedstrijdleiding (GWO) Watersportverbond
ISAF erkend Internationaal Judge & Umpire

COMPUTER VAARDIGHEDEN

Volledig vertrouwd met deze CAD Tekenprogramma’s:
• Microstation & • Allplan
Verder vaardig met diverse urenregistratie, honorarium berekening en managementprogramma’s, o.a. Grip van Technosoft. Bovendien thuis in algemenere tekst verwerkings-, presentatie-, spreadsheet- en databasepakketten. 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE

Interesses en hobby's: Vrijwilliger bij nationale en internationale zeilwedstrijden als wedstrijdleider, jury en umpire (scheidsrechter). Schrijf en onderhoud (in het Engels) een weblog over de Regels voor Wedstrijdzeilen. (http://rrsstudy.blogspot.com/) Verder zeil ik zelf, lees graag boeken en geef ik presentaties over de regels.
Gemotiveerd, georganiseerd en competent 
In bezit van rijbewijs BE, Marifoon, Vaarbewijs 2 en Zeilinstructeursdiploma

 

2011-04-01

HET WAAROM

Na de teruggang in bouwactiviteiten in 2009 en 2010 was er een moment dat er in het Architectenbureau waar ik in dienst was, de vraag werd gesteld: "Wie moeten we ontslaan?"
Eigenlijk heb ik daar niet eens lang over nagedacht en zelf bij de directeur / eigenaar aangegeven dat hij mij ook in de lijst mocht opnemen. Op kantoor zoeken naar iets nuttigs om aan te pakken, was al lang niet interessant meer.

Maar toen?

Mijn "buitenschoolse activiteiten" als judge en umpire vond ik veel interessanter. Veel op pad, veel met de Regels voor Wedstrijdzeilen bezig zijn. Veel het water op.
Maar dat was niet eenvoudig. Mijn inkomen zou daardoor drastisch teruglopen. En met een uitkering naar allerlei evenementen, was ook al niet mogelijk. Al binnen drie maanden heb ik de volgende stap gezet. Ik ga als ZZP-er aan de slag! Business plan schrijven, overleggen met bank en boekhouder en drie maanden daarna was LTW Bouw & Regelservice geboren....
Kamer van Koophandel in Leeuwarden, een interessante ervaring...

Daarna, leuk om te doen, veel op pad, maar ook lastig! Want van die bouwservice is tot nu toe maar een deel van mijn prognoses uitgekomen. De bouw zit eigenlijk nog steeds op slot.
Gelukkig heb ik wel veel contacten aangehouden en ben ook nog steeds regelmatig terug bij KAT - Architecten bv, mijn oude werkgever - tenslotte ben ik nog steeds mede aandeelhouder.

2011-01-27

Workum? Berging achter de bebouwingsgrens? Lastig, maar wie weet.

 

Archief

2005

Uitbreiding woning in Dronten.

2000 

 Veiligheidsplan voor de MS Christina
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...