EXPERTISE bij SCHADE?


Als verzekeringmaatschappij of schade-expert heeft u incidenteel wellicht te maken met schade die is ontstaan tijdens een zeilwedstrijd, waarbij de Regels voor Wedstrijdzeilen van toepassing waren. Partijen zijn het dan vaak niet eens over de toedracht en al helemaal niet over de schuldvraag. Veel correspondentie en lange procedures zijn het gevolg. Met een protestuitspraak is soms de knoop door te hakken, maar die behandeling vindt niet altijd plaats. 

En ook al heeft een Protestcommissie of Jury achteraf het incident behandeld en een uitspraak gedaan, dan nog is een correcte interpretatie niet altijd gegarandeerd. Vooral bij boeirondingen, maar ook bij veel voorkomende ontmoetingen in het kruisrak zijn de regels zeer specifiek en moet er gelet worden op het kleinste detail.


Mijn naam is Jos M. Spijkerman en ik ben U graag van dienst als onafhankelijk expert inzake deze zeilwedstrijdregels. Door jarenlange ervaring en intensieve studie kan ik elk incident ontleden en daarvan een helder rapport met feiten, conclusies en regelovertredingen opstellen. Met behulp van te animeren software zijn incidenten op beeldscherm en op papier helder te re- creëren, zodat alle partijen een overzichtelijk beeld van het dossier verkrijgen.Als achtergrond informatie kunt u mijn CV downloaden: CV RvW Expert J.M.Spijkerman.pdf
Expertises voor een afgesproken prijs of tegen uurtarief.

Voor nadere informatie mail naar: ltw-regelservice ed home punt nl
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...