Friday, 13 March 2009

Closed Class Rules; by the Dutch RR Committee

Today on the website of the Dutch MNA, a guideline and "warning" was published about Closed Class Rules. I've posted the text below. In the posting the Dutch Racing Rules Committee explains that with a national class - which are almost all sailing under closed class rules - nothing may be taken aboard which is not written explicitly in the class rules. If the class rules don't mention a GPS, you can't take it with you on board - whether you use it or not. If the class rules don't mention a tell tale, you can't use them and so-on.

If you want to read the whole story, use the Google translate box in the sidebar or Google translate with copy paste.

And to all my fellow Dutch sailors: You have been warned!


From the Watersportverbond website:
De implicaties van “gesloten” klassenvoorschriften

...en de procedures als iemand die voorschriften overtreedt.

Inleiding
Bij een kampioenschap in een nationale klasse in 2008 is een protest ingediend omdat een deelnemer een GPS aan boord had. Hierbij kwam de vraag op tafel wat wel en wat niet mag onder klassenvoorschriften.
Deze vraag is zowel door de protestcommissie als door de reglementcommissie beantwoord. De Zeilraad heeft de vraag ook voorgelegd gekregen, maar kon deze vraag in deze casus om procedurele redenen niet beantwoorden. De Zeilraad heeft de vraag doorgestuurd naar de Reglementencommissie van het Watersportverbond.

Open en gesloten klassenvoorschriften
Om te beoordelen wat wel en niet toegestaan is onder klassenvoorschriften is het heel belangrijk om eerst te kijken over de klassenvoorschriften open of gesloten klassenvoorschriften zijn.
Bij gesloten voorschriften is over het algemeen een regel opgenomen in de zin van , alles wat niet expliciet in deze klassenvoorschriften is toegestaan, is verboden. Bij vrijwel alle nationale klassen komt een regel van deze strekking voor.

Consequentie van gesloten klassenvoorschriften
De consequentie van een gesloten klassenvoorschriften voor een klasse is dat een GPS alleen toegestaan is als dit in de klassenvoorschriften is toegestaan. Staat er in de klassenvoorschriften niks over het toestaan van een GPS, dan mag je een dergelijk apparaat niet aan boord hebben.
Dit geldt ook voor een (elektronisch) kompas, voor tell tales, voor een vaantje, ja zelfs voor een starthorloge. Let dus goed op als je spullen aan mee neemt aan boord in een zeilwedstrijd. Als je in een nationale klasse vaart mag je er vanuit gaan dat de klassenvoorschriften gesloten zijn. Alles wat niet is toegestaan is verboden.
Van geen belang is of je je GPS, kompas, vaantje etc. ook gebruikt, of je een voordeel of een nadeel hebt van het instrument. Als het niet toegestaan is in gesloten klassenvoorschriften, dan mag je het niet aan boord hebben. Ook speelt het geen rol dat anderen het ook gebruiken, immers regel 78 RvW stelt dat de eigenaar en de verantwoordelijk persoon aan boord er voor verantwoordelijk zijn dat de boot blijft voldoen aan de klassenvoorschriften.

De procedurele kant
Natuurlijk is dan ook de vraag hoe je onder de regels moet handelen als iemand met een GPS of een kompas vaart, terwijl dit volgens de klassenvoorschriften niet mag. Zo gauw je dit in het wedstrijdgebied ziet moet je protest roepen naar de betreffende boot (Regel 61.1(a) Regels voor Wedstrijdzeilen. Zeil je in een boot die langer is dan 6 meter, dan moet je ook meteen een rode vlag tonen. Vervolgens moet je na de finish een protest indienen dat voldoet aan de vereisten van een protest. Dat wil zetten je moet tenminste schriftelijk het incident (het varen met de GPS) vermelden inclusief de tijd en plaats waar je dit gezien hebt (regel 61.2 RvW). Het protest moet ook binnen de tijdlimiet bij het wedstrijdbureau worden ingediend (regel 61.3 RvW). De tijdlimiet staat meestal in de plaatselijke Wedstrijdbepalingen vermeld.
De protestcommissie zal je informeren over tijd en plaats van het verhoor. Meestal door middel van een briefje op een bord bij het Wedstrijdbureau. Je hebt het recht om bij het verhoor aanwezig te zijn, dus zorg dat je op tijd op de aangegeven plaats bent. Als de protestcommissie tot de conclusie komt dat een boot die partij is in een protest een regel heeft overtreden, dan moet de protestcommissie die boot uitsluiten tenzij in de wedstrijdbepalingen staat dat een andere straf van toepassing is. De protestcommissie heeft hierbij dus geen vrijheid. In strijd met de klassenvoorschriften een GPS aan boord, betekent een diskwalificatie als de protestcommissie besluit dat de klassenvoorschriften zijn overtreden.

Niet eens met de beslissing van de protestcommissie
Ben je het niet eens met de beslissing van de protestcommissie, ga dan niet bij de uitspraak mopperen of schelden. Er is meestal een procedure om in hoger beroep te gaan. Vraag op een briefje bij het Wedstrijdbureau om een schriftelijke beslissing van de protestcommissie(regel 65.2). Doe dit binnen die hiervoor geldende tijdlimiet (zie hiervoor ook de wedstrijdbepalingen, meestal is de tijdlimiet 1 uur na de mondelinge beslissing).
Stuur vervolgens binnen 15 dagen een brief naar het Watersportverbond waarin je aangeeft waarom je het niet eens bent met de beslissing van de protestcommissie. Houdt hierbij in de gaten dat je niet in hoger beroep kunt gaan tegen de vastgestelde feiten in de beslissing, wel tegen de conclusies of als je vindt dat er verkeerde regels of procedures zijn toegepast (regel 70.1). Voeg de schriftelijke beslissing van de protestcommissie, de aankondiging van het evenement als je die hebt en de wedstrijdbepalingen als je die hebt, bij je brief.

Twijfel bij de protestcommissie
Het komt ook wel eens voor dat de protestcommissie zelf twijfelt. Als de protestcommissie twijfelt over een beslissing in een protest dan kan de protestcommissie vragen om bevestiging of verbetering van zijn beslissing. (regel 70.2). Ook hierbij moet de protestcommissie binnen 15 dagen een brief met zijn vraag sturen naar het Watersportverbond.

De Zeilraad
Een hoger beroep aanvraag en een vraag van een protestcommissie worden bij het Watersportverbond voorgelegd aan de Zeilraad. Dit is een raad van 7 zeer deskundige kenners van het wedstrijdreglement die uit verschillende plaatsen in het land komen.
De Zeilraad zal zo snel mogelijk de hoger beroep aanvraag of de vraag van een protestcommissie behandelen, maar realiseer je dat de Zeilraad ongeveer 1 keer per maand bijeen komt en er normaal gesproken tenminste 2 vergaderingen van de Zeilraad nodig zijn om de Beslissing van de Zeilraad definitief te maken. Overigens zal de Zeilraad in de tussentijd ook gegevens en commentaren opvragen bij alle partijen en de protestcommissie, zie hiervoor Appendix F van de Regels voor Wedstrijdzeilen. De Zeilraad kan beslissen om de beslissing van een protestcommissie te bevestigen, te wijzigen of te vernietigen. Het protest ongeldig verklaren, het protest terugverwijzen voor heropening of voor een nieuw verhoor en nieuwe beslissing door het zelfde of een ander protestcomité (Regel 71.2 RvW).

Conclusie
Bij gesloten klassenvoorschriften zoals die gelden voor vrijwel alle nationale klassen, mag je alleen spullen aan boord hebben die toegestaan zijn volgens de klassenvoorschriften. Staat er niks over in de klassenvoorschriften, dan mag het niet.
Dus als een gps, een kompas, tell-tales of een vaantje niet in de klassenvoorschriften genoemd staan als uitrusting die je aan boord mag hebben, dan mag het niet.
Wil je protesteren, volg dan de formaliteiten, je kunt het niet een ander kwalijk nemen als die zich aan de regels houdt.

Leo Pieter Stoel
Voorzitter Reglementen Commissie

6 comments:

 1. Jos,
  I love your emails and website. I learn something every day. Today, instead of just learning more about the rules, I learned about GOOGLE Translate, which I never knew existed. Thank you.

  ReplyDelete
 2. Hallo Leo Pieter,
  Are you really telling us that in classes with ‘closed class regulations’ (as for instance nearly all Dutch national classes have, as you said) it is in races under IYRU rules not allowed to have a watch (and a compass, tell-tales, and so on) on board when it is not written in these class regulations that it is permitted?

  ReplyDelete
 3. Leo Pieter Stoel15 March 2009 at 16:52

  Adriaan,

  Yes, that is what the ISAF rules en class rules say, if the class rules are closed class rules and a compass, tell-tales, watch is not explicit allowed in the class rules.

  Closed class rules are class rule with a rule like "everything wat is not explicitly allowed under these class rules is not allowed."

  Leo Pieter

  ReplyDelete
 4. Jos, Leo,

  Why is the Nederlands MNA telling sailors how to read their class rules?

  What is the problem that they are trying to solve.

  Cannot the sailors be left to themselves to decide whether or not to protest another boat for breaking a class rule?

  This document seems to be ordering sailors that they must protest.

  What is the status of the document? Is it a MNA prescription or what?

  ReplyDelete
 5. Leo Pieter Stoel16 March 2009 at 21:53

  Brass,

  In the Netherlands was a lot of misunderstanding about the interpretation of these rules. In a national championship a protest gave a lot of discussion in the protestcommittee and amongst sailors. The protestcommittee and the sailor did not lodge a valid appeal, so the discussion continued. Finaly the Rules Committee (not the Appeal committee) was asked to explain the rules.

  The status of the article is just information to sailors. It is no prescription, no appeal decision, no rule.

  Kind regards,
  Leo Pieter Stoel

  ReplyDelete
 6. Dear Leo,

  Thank you for taking the time to explain this.

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...