Thursday, 10 January 2008

VERKLARING VOOR VERZEKERING

Het komt vaak voor dat een protestbehandeling niet in de eerste plaats gedaan wordt omdat men de regelovertreder wil straffen in de wedstrijd, maar omdat men de schade wil verhalen die is ontstaan bij een aanvaring. Als protestcommissie ben je echter niet aangesteld om aansprakelijkheid toe te wijzen, je bent alleen maar verantwoordelijk voor toepassing van de regels. Dus, om een boot te diskwalificeren bij een regelovertreding.

Regel 68 verklaart verder dat schadegevallen die het gevolg zijn van een overtreding van enige regel, moeten worden geregeld door de bepalingen, als die er zijn, van de nationale autoriteit. Het Watersportverbond heeft geen bepalingen hierover.

Kortom, het is aan de Verzekeringsmaatschappij van de boot, om aansprakelijkheid toe te kennen of te accepteren. Veel wedstrijdboten hebben in hun verzekering een clausule dat er aan wedstrijden zal worden deelgenomen, met de implicatie dat de Regels voor Wedstrijdzeilen de bepalende regels zijn voor toekennen van aansprakelijkheid. Als de zeiler dus met de uitspraak van de protestcommissie zijn claim kan onderbouwen, zullen 8 van de 10 verzekeringen dit als voldoende vinden om schade te vergoeden.

Echter, daartoe heeft de partij in het protest een schriftelijke uitspraak nodig. Hij wil daarmee niet in Hoger Beroep, maar hij wil daarmee naar de verzekering. Als protestcommissies dus een volledige schriftelijke uitspraak verstrekken is dat eigenlijk al een stap te ver. In de afgelopen jaren verstrekken wij in zo'n geval geen schriftelijke uitspraak, maar een zogenaamde "Verklaring voor Verzekering". Dat is niet meer dan een schriftelijke verslaglegging van het protest, samen met de conclusies en de van toepassing zijnde regels. Geen vastgestelde feiten en geen beslissing. Geen feiten, want dat kan de zeiler best zelf aan de maatschappij uitleggen en geen beslissing, want het is niet interessant voor de maatschappij of iemand in de wedstrijd al dan niet is gestraft.

Ik heb een file gemaakt hoe zo'n verklaring voor de verzekering er uit zou kunnen zien. Als je de velden naloopt en invult heb je een verklaring die in de meeste gevallen geaccepteerd wordt.
Verz verkl P01-2000.doc
Ik heb pas één keer daarna aanvullende vragen van de verzekering gekregen.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...