Monday, 24 December 2007

Dag van de Wedstrijdsport 26/01/2008

Onderstaand mailtje kreeg ik van het Watersportverbond:
___________________________________________
Aan alle erkende wedstrijdofficials

Geachte wedstrijdofficial,

Hierbij nodig ik u uit voor de Dag van de Wedstrijdsport die op zaterdag 26 januari 2008 in het Huis van de Sport te Nieuwegein wordt georganiseerd. De Dag van de Wedstrijdsport is bestemd voor alle bij de wedstrijdsport betrokken bestuursleden, commissieleden en wedstrijdofficials van klassenorganisaties, verenigingen, hoofdsteunpunten en het Watersportverbond. Het doel van deze dag is informatie-uitwisseling en het ontwikkelen van het beleid voor de Sector Wedstrijdsport. Tijdens deze dag wordt plenair informatie gegeven en kunt u vier workshops volgen. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven in welke workshops u wilt participeren (1e t/m 4e keuze en een 5e reserve keuze). In de bijlage treft u het programma, de workshops en een inschrijfformulier. Ik verzoek om deze informatie binnen uw ‘omgeving’ breed te verspreiden, zodat deze uitnodiging alle betrokken personen bereikt.

Tenslotte wens ik u prettige feestdagen en hoop u op 26 januari 2008 te kunnen begroeten!

Mede namens medewerkers en bestuursleden van de Sector Wedstrijdsport,
met vriendelijke groet,
Bart van Breemen
Sectormanager Wedstrijdsport
_________________________________________________

Bij de workshop zijn een aantal onderwerpen die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Als je invloed wilt hebben op de ontwikkelingen binnen wedstrijdsport mag je deze dag niet missen.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...